Get Adobe Flash player

AKJ

APARAT KOMPENSUJĄCY JEDZENIE (AKJ)

 

    

       

                                                      

Metoda AKJ jest wyspecjalizowaną metodą terapeutyczną ukierunkowaną na przywracanie samodzielności w posługiwaniu się sztućcami podczas jedzenia pacjentom z niedowładem kończyn górnych, którzy dotychczas byli karmieni przez opiekuna bądź używali tylko sprawnej kończyny górnej.

 

Metoda AKJ jest opracowana w oparciu o właściwości Aparatu Kompensującego Jedzenie (AKJ). 

Zadaniem aparatu AKJ jest kompensacja zaburzonej funkcji posługiwania się sztućcami podczas jedzenia przez niedowładną kończynę górną. Poprzez aparat pacjent niemal od razu może posługiwać się widelcem lub łyżką, czego wcześniej nie mógł zrobić samodzielnie. Drugim celem AKJ jest usprawnianie kończyny górnej przez długoterminowe stosowanie.  Aparat został zaprojektowany dla 17 letniego pacjenta z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w 2012 roku. Aktualnie aparat znajduje szeroką grupę odbiorców z innymi jednostkami chorobowymi o tym samym problemie: trudności w posługiwaniu się sztućcami podczas jedzenia w wyniku niepełnosprawności kończyny górnej. 

AKJ może służyć pacjentowi jako stałe zaopatrzenie niezbędne w samoobsłudze związanej z czynnością jedzenia lub/i stanowić element kompleksowej rehabilitacji nastawionej na usprawnianie przez zwiększenie pobudliwości niedowładnej kończyny górnej. W przypadku usprawniania zastosowanie AKJ ma swoje etapy, w których fizjoterapeuta powinien modulować ustawienia aparatu proporcjonalnie do poprawy kontroli motorycznej kończyny górnej pacjenta: etap 1 – edukacja motoryczna w posługiwaniu się aparatem (ewentualne zastosowanie rzepu sensorycznego – oporu nadającego kierunek ruchu), etap 2  - ruch w kinematycznym łańcuchu zamkniętym kończyny górnej (działanie właściwe AKJ), etap 3 – ruch w kinematycznym łańcuchu otwartym kończyny górnej (tylko z trzonem AKJ), etap 4 – ruch kinematycznym łańcuchu otwartym kończyny górnej  bez aparatu (przywrócenie funkcji posługiwania się sztućcami).

Poprzez skupienie uwagi na manipulacji sztućcami w talerzu (cel) pacjent nie jest świadomy, że wykonuje funkcjonalne ćwiczenia usprawniające, co sprawia że szybko adoptuje kończynę do właściwego wzorca ruchowego dla nabijania widelcem np. ziemniaków czy nabierania łyżką zupy. Dzięki temu nie wykonuje monotonnych powtórzeń, ale skupiony na celu kształtuje prawidłową aktywność nerwowo – mięśniową. Prawidłowo wykonany ruch celowy związany z samoobsługą zwiększa motywację pacjenta.  AKJ stanowi prostą i skuteczną formę pomocy pacjentowi z zaburzeniem funkcjonalnym kończyny górnej analogicznie jak kule rehabilitacyjne w przypadku zaburzeń funkcjonalnych kończyn dolnych. Zarówno w przypadku kul rehabilitacyjnych jak i aparatu AKJ pacjent zamyka łańcuch kinematyczny zwiększając stabilność podczas aktywności kończyn.  

 

 

PIŚMIENNICTWO:

 1. Jania M. Zastosowanie innowacyjnego aparatu kompensującego jedzenie u pacjentki z ręką spastyczną w celu poprawy czynności posługiwania się sztućcami podczas jedzenia. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2017; nr 88: 12-22