Get Adobe Flash player

KURSY

 

    

I. Kurs: Terapia niedowładnej kończyny górnej metodą AKJ

 


Metoda AKJ jest metodą terapeutyczną opracowaną przez fizjoterapeutę. Pierwszym badanym pacjentem był chory z niedowładem kończyny górnej cierpiący na zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych w 2012 roku. Celem terapii było przywrócenie samodzielności w czynnościach posługiwania się sztućcami podczas spożywania posiłków. Wszystko miało odbywać się we właściwym wzorcu ruchu. Oddziaływanie to miało na celu skoncentrowanie współpracy fizjoterapeuty i terapeuty zajęciowego. W 2013 roku przeprowadzono szczegółowe badanie (studium przypadku) u pacjentki po udarze mózgu. Zostało ono opublikowane dopiero w 2018 roku i była to pierwsza publikacja przedstawiająca podstawowe założenia metody AKJ, które kształtowały się na doświadczeniach z kolejnymi pacjentami. Po badaniu pacjentki z 2013 roku przeprowadzono kolejne badania oceniające skuteczność aparatu AKJ. Badania dotyczyły m.in. pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, mielopatią szyjną, po urazie czaszkowo – mózgowym. W 2018 roku przeprowadzono kolejne szczegółowe badanie, tym razem pacjentów z niepełnosprawnością sprzężoną. Oficjalnie badanie przeprowadzono w Środowiskowym Domu Samopomocy w Myślenicach. Objęci badaniem pacjenci cierpieli na mózgowe porażenie dziecięce z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Od 2012 roku u wszystkich opisanych powyżej badanych pacjentów aparat AKJ przez funkcję kompensacyjną przywrócił możliwość samodzielnego posługiwania się sztućcami ręką niedowładną. Bez zaopatrzenia w AKJ pacjenci ci nie potrafili posługiwać się sztućcami, a część wymagała karmienia przez drugą osobę ze względu na niedowład prawej i lewej kończyny górnej. W najdłużej prowadzonym badaniu z 2013 roku pacjentka przeszła skutecznie przez wszystkie 4 etapy metody AKJ, a końcowym  efektem było samodzielne posługiwanie się sztućcami bez zaopatrzenia w AKJ (w kinematycznym łańcuchu otwartym). W w/w publikacji zostało jak dotychczas najdokładniej opisane działanie kompensacyjne i usprawniające aparatu AKJ.

 


 

 

Opis szkolenia
Kurs AKJ składa się z jednodniowej części. Pierwsza połowa kursu to wprowadzenie do koncepcji AKJ, zasady główne, etapy terapii oraz techniki stosowane w metodzie AKJ. Druga połowa kursu to analiza ograniczeń pacjenta na różnych poziomach funkcjonowania , kwalifikacja do stosowania AKJ, rozwinięcie zastosowania technik i wzorców ruchowych oraz analiza  ich zaburzeń. Główna część szkolenia opiera się o demonstrację video zastosowania AKJ u pacjentów i ich analiza. Uzupełnione jest to praktycznymi ćwiczeniami na specjalistycznych symulatorach, które pozwalają na demonstrację działania aparatu AKJ.
Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje dokument potwierdzający ukończenie kursu, dający uprawnienia do stosowania metody AKJ.
Instruktor prowadzący jest twórcą aparatu AKJ i metody AKJ. Jesteśmy pierwszą w Polsce i zarówno na świecie placówką prowadzącą szkolenia z Aparatem Kompensującym Jedzenie (AKJ). Jest to potwierdzone badaniem patentowym przeprowadzonym przez Urząd Patentowy RP.

 


 

Program szkolenia

 

CZĘŚĆ I TEORETYCZNA

 

1.      Filozofia koncepcji AKJ

 

A)    Budowa aparatu AKJ

 

B)    Zastosowanie kompensujące AKJ

 

C)    Zastosowanie usprawniające AKJ

 

2.      Co to jest metoda AKJ

 

3.      Etapy rehabilitacji podczas stosowania metody AKJ

 

4.      Fazy ruchu kończyny górnej w metodzie AKJ

 

5.      Zasady kwalifikacji pacjenta do stosowania Aparatu Kompensującego Jedzenie (AKJ)

 

6.      Karta badania pacjenta, planowanie terapii pacjenta

 

7.      Łańcuch zamknięty i łańcuch otwarty kończyny górnej

 

8.      Synergie mięśniowe kończyny górnej spastycznej utrudniające ruch celowy

 

9.      Neurofizjologiczny wpływ stosowania aparatu AKJ na zwiększenie pobudliwości niedowładnej kończyny górny

 

10.  Prezentacja video i szczegółowa analiza wszystkich etapów metody AKJ na przykładzie procesu rehabilitacji pacjentki po przebytym udarze mózgu

 

11.  Znaczenie czynności posługiwania się sztućcami w procesie kompleksowego usprawniania  niedowładnej kończyny górnej.

 

12.  Znaczenie stosowania aparatu i metody AKJ w terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością sprzężoną (intelektualną i ruchową)

 

13.  Kwalifikacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną do stosowania aparatu AKJ na przykładzie chorych z rozpoznaniem mózgowego porażenia dziecięcego. Prezentacja Video.

 

CZĘŚĆ II PRAKTYCZNA

 

14.  Wpływ aparatu i metody AKJ na uczenie prawidłowych wzorców ruchu kończyny górnej. Składowe ruchu funkcjonalnego podczas posługiwania się sztućcami.

 

15.  Terapeuta z perspektywy pacjenta podczas posługiwania się sztućcami, czyli praktyczne ćwiczenia na symulatorach zaburzeń funkcjonalnych kończyny górnej

 

16.  Klasyfikacja problemów funkcjonalnych w metodzie AKJ i ich analiza na symulatorach zaburzeń funkcjonalnych kończyny górnej

 

17.  Analiza błędów podczas stosowania AKJ i praktyczne nauczanie posługiwania się aparatem AKJ na każdym etapie rehabilitacji:

 

A)    Ruch w kinematycznym układzie zamkniętym z zastosowaniem rzepu sensorycznego

 

B)    Ruch w kinematycznym układzie zamkniętym

 

C)    Ruch w kinematycznym układzie otwartym

 

D)    Właściwe posługiwanie się sztućcami

 

 


 

Cel szkolenia
Zapoznanie się z koncepcją AKJ oraz wykorzystanie jej wzorców i technik w celu usprawniania i usamodzielniania pacjentów mających ograniczenia na poziomach: aktywności dnia codziennego związanych z posługiwaniem się sztućcami podczas jedzenia oraz innych aktywności dnia codziennego związanych analogicznie z tym wzorcem ruchu.

 


 

Nabywane umiejętności

 

  • Uczestnik potrafi zbadać pacjenta, zdiagnozować ograniczenia na różnych poziomach funkcjonowania, zakwalifikować pacjenta i zaplanować terapię zgodną z potrzebami pacjenta i filozofią AKJ;
  • Uczestnik potrafi rozpoznać główne odchylenia normalnego, skutecznego ruchu kończyny górnej związanego z czynnością posługiwania się sztućcami
  • Uczestnik potrafi przeprowadzić adekwatne testy na wszystkich poziomach funkcjonowania ;
  • Uczestnik potrafi zaplanować terapię AKJ wykorzystując wszystkie techniki z użyciem aparatu AKJ;
  • Uczestnik potrafi przeprowadzić dokumentację medyczną dla każdego prowadzonego pacjenta .

 

 


 

Czas trwania: 1 dzień

 
Ilość godzin edukacyjnych: 10

(45 minut / 1 godzina edukacyjna)

 
Liczba uczestników: 10

 

Cena: 300 zł

 
Dla kogo: fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, lekarze
, oligofrenopedagodzy, opiekunowie osób niepełnosprawnych, pielęgniarki, psycholodzy.

 


 

Zapraszamy na zapisy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Planowany termin kursu 

Ilość wolnych miejsc: